Garanti

bezvadného chodu

letního dětského tábora  „POLDÍK 2017“

 

Ing. Alexander Burda       předseda 3. ZO NOS PČR, člen Výboru NOS PČR pro policii

Zdeňka Čechurová           ekonomická tajemnice - členka Výboru 3. ZO NOS PČR pověřená správou objektu LDT Poldík

Jiří Seidl                          správce

 

Letos se o děti budou starat :

Svoboda Roman, DiS                      hlavní vedoucí

Bc. Kabátová Lenka                        zdravotnice

Bc. Babka František                        programový vedoucí

Nováková Jitka                                hlavní kuchařka

Seidl Jiří                                         pomocný kuchař

Panský Marek                                 pomocník v kuchyni

Marečková Miloslava                      podlahová kosmetička

 

Kubík Václav                                  oddílový vedoucí

Bc. Špiroch Jan                              oddílový vedoucí

Krýsl Miroslav                                oddílový vedoucí

Čížek Petr                                       oddílový vedoucí

Špirochová Barbora                       oddílová vedoucí

Bc. Honzíková Petra                       oddílová vedoucí

Babková Kateřina                           oddílová vedoucí

Gardelková Jana                            oddílová vedoucí

 

Svobodová Denisa                        instruktorka

Hájková Alžběta                            instruktorka

Babková Markéta                          instruktorka

Babková Karolína                         instruktorka

Špirochová Anna                         instruktorka

 

Téma celotáborové hry

 

„Ekologický svět“